Ana Sayfa | Bize Ulaşın

ARÇELİK TEDARİKÇİ PORTALİ’NE HOŞGELDİNİZ!

Hepinizin bildiği gibi günümüzde; bilgi ve iletişim teknolojilerinin şirket bünyesinde iletişim ve işbirliğini son derece kolaylaştırıcı etkisi ile "bilgi" ve "bilginin yönetimi" olağanüstü önem kazanmıştır. Bununla birlikte; şirketin "pazar değeri"ni oluşturan unsurlar içinde klasik bilanço yapısında "görünmeyen değerler"in büyük payı olduğu; "bilgi"nin ve "entellektüel sermaye" nin stratejik düzeyde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu portal, tedarikçiler ve Arçelik arasında basit, hızlı ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak üzere oluşturulmuştur. Sistem; güncel, güvenilir ve doğru verinin karşılıklı olarak paylaşımı ile, hem tedarikçilerde hem de Arçelik'te süreç maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Arçelik, mevcut ve potansiyel tedarikçilerle iş ilişkisini iki taraf arasında özel bir konu olarak görmektedir. Dolayısıyla Arçelik, bu portal aracılığıyla tedarikçilerden alacağı tüm bilgilere gerekli gizlilik prensipleri çerçevesinde yaklaşacaktır ve tedarikçilerden de Arçelik'ten aldıkları tüm bilgilerde benzer bir yaklaşımı beklemektedir. Aynı zamanda Arçelik tedarikçilerden, özel bir gizlilik anlaşması yapılmadığı takdirde, gizli kabul edilebilecek hiçbir bilgiyi de almak istememektedir.


Onaylı Tedarikçiler için Raporlama
ekranına giriş

Arçelik'le çalışmak ister misiniz?
 
Başvuru Bilgilerini Güncelleme ve Durum Sorgulama